DISCOLAND OY YLEISET TILAUS- JA TOIMITUSEHDOT

1. ASIAKAS JA ASIAKASTIEDOT Discoland Oy myy tuotteita täysi-ikäiselle yksityishenkilölle (jäljempänä kuluttaja) ja huoltajan suostumuksella myös alle 18-vuotiaalle. Discoland Oy myy tuotteita ja tuotekokonaisuuksia myös yritys-, julkishallinto- ja yhteisöasiakkaille (jäljempänä yritysasiakas), jotka hankkivat kauppatavaran ammatilliseen käyttöön Suomeen, Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan, Viroon tai Venäjälle. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Asiakastietoja ei käytetä ulkopuoliseen (kolmannen osapuolen) posti- tai sähköpostimarkkinointiin.

2. TILAUS Tehdessään tilauksen asiakas on hyväksynyt tilaus- ja toimitusehdot. Tilaussopimus katsotaan syntyneeksi, kun ostaja tai hänen edustajansa on kirjallisesti, sähköpostitse tai muulla todisteellisella tavalla tehnyt tilauksen. Kun tilaus on tullut onnistuneesti Discoland Oy:lle, siitä lähtee tilausvahvistus asiakkaalle. Tilaus on voimassa vasta sen jälkeen, kun Discoland Oy on vahvistanut tilauksen.

3. MAKSUTAVAT

3.1. Pankkikortti, Visa Electron, Visa, Master Card, Euro Card, Klarna ja käteinen myymälässä.

3.2. Ennakkomaksu Ennakkomaksu tarkoittaa sitä, että asiakas maksaa tilauksen etukäteen Discoland Oy:n tilille. Tilaus on voimassa vasta, kun maksusuoritus näkyy Discoland Oy:n tilillä.

3.3. Posti- ja bussiennakkomaksu Posti- ja bussiennakkomaksu tarkoittaa sitä, että asiakas maksaa tilauksen noutaessaan tilauksen postista tai matkahuollosta. Tarkistamme tarvittaessa luottotiedot ennen tavaran toimitusta. Discoland Oy pidättää oikeuden laskuttaa jälkikäteen asiakkaalta kulut, jotka ovat aiheutuneet siitä, että asiakas jättää noutamatta tavaran postista tai matkahuollosta. Näitä kuluja ovat toimituskulut sekä paketin palautuksesta aiheutuneet kulut.

3.4. Laskutus Laskutusasiakas on Discoland Oy:n tiliasiakas jolla on asiakasnumero. Yritysasiakkaat voivat hakea tiliasiakkaan asiakasnumeroa Discoland Oy:ltä. Luottokäsittely vie aikaa 1-3 päivää, joten tämä kannattaa ottaa huomioon toimitusajassa. Discoland Oy varaa oikeuden olla hyväksymättä tilihakemusta. Kunnat, koulut ja julkishallinnon laitokset voivat tilata tuotteitta laskuun ilman tilinavausta ilmoittamalla tilauksessa tarkat toimitus- ja laskutusosoitteet. Tiliasiakkaiden maksuehto on 14 päivää netto toimitus- tai noutopäivästä lukien, ellei erikseen kirjallisesti ole muuta sovittu. Mikäli ostajan suoritus viivästyy, Discoland Oy perii 12 prosentin viivästyskoron. Luonnollisilta henkilöiltä myyjä perii korkolain mukaisen viivästyskoron. Discoland Oy pidättää oikeudet maksuehto- ja viivästymiskorkomuutoksiin, mikäli luotto-, vakuus- yms. asiat niin vaativat. Maksu on suoritettu sillä hetkellä, kun se on kirjautunut Discoland Oy:n tilille. Maksuhäiriötilanteessa Discoland Oy pidättää oikeuden pysäyttää tavaran toimitukset. Jos suoritus viivästyy ja Discoland Oy on antanut maksukehoituksen, Discoland Oy:llä on oikeus irtisanoa sopimus, jolloin jäljellä oleva saatava asiakkaalta erääntyy kokonaisuudessaan maksettavaksi heti.

4. OMISTUKSEN PIDÄTYSEHTO Omistusoikeus myytyyn tavaraan säilyy Discoland Oy:llä kunnes koko kauppasumma ja mahdolliset maksun viivästymisestä johtuvat muistutus-, huomautus- ja perintäkulut sekä korot on maksettu. Velallisella ei ole oikeutta luovuttaa tavaraa edelleen. Velallisella ei ole oikeutta liittää tavaraa muuhun omaisuuteen siten, että liitettyjen kohteiden välille syntyy aineosa- tai tarpeistosuhde. Velallisella ei ole oikeutta määrätä tavarasta omistajan tavoin.

5. TILAUSTEN TOIMITUS POSTILLA TAI MATKAHUOLLOLLA Tilatut tuotteet lähetetään asiakkaalle postilla tai matkahuollolla. Tuotteisiin lisätään toimituskulut. Perimämme toimituskulut ovat asiakkaan nähtävissä tilausta tehtäessä. Perimme 5 euron pientoimituslisän alle 50 euron toimituksista. Toimitamme tilaukset postin ja matkahuollon kautta kaikilla maksutavoilla. Toimitustavoissa on huomioitava kunkin toimitustavan rajoitukset.

6. NOUTOTILAUKSET Kun tilaus on noudettavissa myymälästämme, siitä tulee iloitus sähköpostitse tai tekstiviestinä. Varaamme noutoon tilattua tuotetta sopimuksen mukaan tai seitsemän (7) vuorokautta, jonka jälkeen tilattuja tuotteita ei enää pidetä varattuina. Noudoista ei peritä toimitus- tai käsittelykuluja. Tilaajan on ehdottomasti noudettava noudettavaksi sovitut tilaukset viimeistään sovittuna noutopäivänä. Tilaajan ollessa laskutusasiakas, lasku erääntyy maksettavaksi normaalisti, vaikka tilaaja jättäisi noutamatta sovitut noutotilaukset. Tilaaja voi tarvittaessa muuttaa sovittua noutopäivää ilmoittamalla uuden noutopäivän Discoland Oy:lle, vastaten kuitenkin Discoland Oy:lle mahdollisesti aiheutuvista kuluista. Ellei tilaaja ole noutanut tavaraa seitsemän (7) vuorokauden kuluessa sovitusta noutopäivästä, Discoland Oy:llä on oikeus laskuttaa säilytyksestä aiheutuvat kulut.

7. TUOTTEIDEN HINNAT Discoland Oy pidättää oikeuden tarkistaa ja korjata hintoja mahdollisissa selkeissä virhetapauksissa.

8. TUOTETIEDOT Discoland Oy ei vastaa teknisten tietojen oikeellisuudesta ja pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman eri ilmoitusta. Kaikki oikeudet pidätetään.

9. KÄYTTÖOHJEET JA TUOTETUKI Ellei toisin mainita, tuotteiden mukana toimitetaan englanninkieliset käyttöohjeet. Myymämme tuotteet ovat erikoistuotteita ja niiden asentajien oletetaan olevan ammattitaitoisia. Mikäli asiakas on epävarma tuotteen käyttötarkoituksesta, asennuksesta ja käytöstä, tulee hänen tästä mainita ostohetkellä. Kodinelektroniikka tuotteissa on pääosin suomenkieliset käyttöohjeet. Emme tarjoa tuotetukea myymillemme rauta- tai ohjelmistotuotteille.

10. TAVARAN TARKASTAMINEN JA MUISTUTUKSET Tilaajan on tavaraa noutaessaan tai tavaran saapuessa tarkastettava onko tavarassa puutteita tai näkyviä virheitä. Jos asiakas huomaa paketin vaurioituneen, hakiessaa sitä toimittajalta (postista tai matkahuollosta), tulee hänen tehdä siitä heti kirjallinen vahinkoilmoitus toimittajalle. Jos tavaran kuljetuksesta huolehtii rahdinkuljettaja, on sellaisesta tavaran näkyvästä virheestä tai puutteesta, jonka voidaan olettaa syntyneen kuljetuksen aikana, on ostajan huomautettava siitä heti rahdin kuljettajalle. Discoland Oy:lle tilaajan on ilmoitettava virheestä tai puutteesta viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa toimituksen saapumisesta. Virheistä, jotka ovat havaittavissa vasta osia toisiinsa liitettäessä, ostajan on ilmoitettava viipymättä viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa siitä, kun hän huomasi virheen tai hänen olisi pitänyt se huomata. Tilaajan oikeus pidättyä kauppahinnan maksamisesta reklamaatiotapauksessa koskee vain muistutuksen alaista osaa kauppasummasta toimituksen määrästä riippumatta. Lisäksi edellytetään, että kyse on olennaisesta toimitusvirheestä ja että siitä on reklamoitu Discoland Oy:lle eikä Discoland Oy ole korjannut virheellistä toimitusta kohtuullisessa ajassa.

11. PALAUTUKSET/PERUUTUKSET Palautuksissa ja kaupan peruutuksissa noudatamme tapauskohtaisesti Kauppalakia tai Kuluttajasuojalakia.

11.1. Kuluttajakaupassa noudatetaan voimassa olevaa Suomen ja Euroopan Unionin kuluttajansuojalainsäädäntöä. Kuluttajansuojalain mukaan verkkokaupassa kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa. Peruuttamisaika lasketaan siitä, kun asiakas on saanut sekä tuotteen että vahvistuksen, eli siitä päivästä lähtien, kun hän vastaanottaa näistä myöhemmin saapuvan. Vastaanottopäivää ei lasketa peruuttamisaikaan. Peruuttamisaikana asiakkaalla on oikeus tutustua tuotteeseen samaan tapaan kuin ostaessaan tavaran suoraan myymälästämme. HUOM! Tavaraa ei kuitenkaan saa ottaa käyttöön. Tutkimme kaikki palautetut tuotteet ja jos havaitsemme, että tuotteet on otettu käyttöön, niin Kuluttajasuojalain 6 luvun 8 § Peruuttamisoikeus kotimyynnissä poistuu Kuluttajasuojalain tarkoittamalla tavalla. Tämän lisäksi sovellamme Kuluttajasuojalain 6 luvun 23 § Vastuuta vastaanotetusta suorituksesta sekä korvausta saadusta hyödystä, eli jos kuluttaja sopimuksen peruuntuessa tai rauetessa saa hyväkseen suorituksen, joka ei ole palautettavissa, on kuluttajan maksettava saamastaan hyödystä kohtuullinen korvaus elinkeinonharjoittajalle. HUOM! Yhteensopimattomuusongelmista kantaa vastuun asiakas ja onkin erittäin tärkeää varmistaa jo etukäteen, että tuote on tarkoitukseen soveltuva. Emme ota vastuuta esimerkiksi mahdollisista yhteensopivuusongelmista jo olemassa olevien komponenttien kanssa. Palautusoikeus raukeaa, mikäli palautettava tuote ei ole moitteettomassa kunnossa, tai kauppaa ei ole peruttu määräajassa. Ohjelmistojen osalta palautusoikeus raukeaa, mikäli tuotteen suojamuovi on poistettu. Samoin pätevät kaikki kuluttajansuojalain 6. luvun rajoitukset. Etämyynnissä ei ole kuluttajansuojalain 6. luvun mukaisesti peruuttamisoikeutta, mikäli ostettu tuote on valmistettu tai muunneltu asiakkaan toiveiden mukaan eikä sitä voida myydä edelleen ilman huomattavaa tappiota. Kuluttajansuojalain mukaisesti myymäläkaupassa tuotteilla ei ole automaattista palautus- ja/tai vaihto-oikeutta. Rajatusta avokaupasta voidaan kuitenkin ostohetkellä tapauskohtaisesti sopia. Tällöin asiasta tulee aina lisämaininta ostokuittiin. Discoland Oy:n korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

11.2 Yritysasiakkaiden ja Discoland Oy:n välisessä kauppasopimuksessa sovelletaan Suomen kauppalakia ellei näissä sopimusehdoissa ole toisin määrätty. Virheettömän tavaran palautuksesta on ostajan aina sovittava etukäteen myyjän kanssa. Palautushyvitys arvioidaan sovituista palautuksista tapauskohtaisesti tavaran kunnon ja laadun mukaan. Palautushyvitys voi kuitenkin olla enintään 80 % tavaran kauppahinnasta/laskutuksen laskutusarvosta. Myyjän varastointiohjelmaan kuulumattomia tuotteita ei myyjä ota palautuksina vastaan. Discoland Oy ei ole vastuussa tuotteiden tai palveluiden virheestä ja/tai käytöstä aiheutuneista välillisistä tai välittömistä kuluista, eikä tulonmenetyksistä. Discoland Oy:n korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

12. TAKUU JA HYVITYKSET

12.1. Kaikilla myymillämme tuotteilla on vähintään 6 kuukauden toimintatakuu. Pääsääntöinen takuuaika on 12 kuukautta, kodinelektroniikalle sovelletaan valmistajan erikseen ilmoittamia takuuehtoja. Takuuaika ammattikäytössä on 6 kuukautta. Takuuaika ei ole riippuvainen tuotteen varsinaisesta käyttöönottopäivästä, vaan se lasketaan kalenteripäivissä ostohetkestä alkaen. Käytetyt tuotteet myymme sellaisina kuin ne ovat.

12.2. Mahdolliset takuupalautukset tulee toimittaa postin tai matkahuollon asiakaspalautuksena asiallisesti ja hyvin pakattuna. Takuu raukeaa, mikäli tuote vaurioituu postin tai matkahuollon kuljetuksessa lähettäjän huolimattoman pakkaamisen vuoksi. Lähetyksessä tulee olla mukana alkuperäinen ostokuitti ja vikaselostus, pyydä erillinen Palautuslomake osoitteesta: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..">Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

12.3. Aiheettoman huoltokäynnin kustannukset peritään kokonaisuudessaan ostajalta, jos tuote on toimitettu selvästi aiheetta takuuhuoltoon. Discoland Oy ei ole vastuussa ostajan toimista aiheutuneista vahingoista. Oikeus tuotteessa olevan vian luonteen ja laadun tarkastamiseen säilyy Discoland Oy:llä myös kaupan perumisen yhteydessä. Aiheettoman huollon kuluina peritään mahdolliset huoltoyhtiön kulut, Discoland Oy:n käsittelykulut ja logistiset kustannukset. Postin ja matkahuollon ilmaisen asiakaspalautuksen ansiosta emme maksa takuupalautusten osalta mitään erillistä korvausta. Emme lunasta postiennakolla lähetettyjä lähetyksiä. Asiakkaan itse meille toimittamista tuotteesta emme maksa matkakuluja.

12.4. Jos tuotteessa on kuluttajansuojalain tarkoittama virhe, ostajalla on oikeus hyvitykseen. Takuuasioissa toimimme seuraavassa järjestyksessä; 1. Tuotteen korjaus 2. Tuotteen vaihto uuteen tai vastaavaan tuotteeseen 3. Hyvitys tuotteen hinnasta 4. Kaupan purku Sovitut hyvitykset maksetaan aina tilisiirtona mahdollisimman pian, viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa. Kaupan purkaminen maksetaan aina tilisiirtona mahdollisimman pian, viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa. Hyvitystä tai kaupan purkua ei makseta käteisellä.

12.5. Takuun rajoitukset Discoland Oy:n vastuu rajoittuu ainoastaan sellaisiin virheisiin, jotka syntyvät normaalissa käytössä, kun tuotetta käytetään normaaleiksi katsottavissa käyttöolosuhteissa oikein. Takuu ei kata fyysisesti vaurioituneita tuotteita tai väärästä käsittelystä johtuvia vikoja. Takuu ei kata tuotteelle aiheutuneita vikoja, jos ne ovat syntyneet tuotetta kuljetettaessa tai siirrettäessä. Takuu ei kata vikoja, jotka syntyvät virheellisestä, puutteellisesta tai huolimattomasta tuotteen säilytyksestä, asennuksesta, huollosta, korjauksesta tai muutoksesta. Takuu ei myöskään kata sellaisia virheitä, jotka aiheutuvat viallisen tai sopimattoman tarvikkeen, oheislaitteen tai komponentin käyttämisestä, jännitehäiriöstä sähköverkossa, onnettomuudesta tai normaalista kulumisesta käytössä. Vähäpätöiset, tuotteen toiminnan kannalta merkityksettömät virheet eivät kuulu takuun piiriin. Takuu ei ulotu virheisiin, joiden syyn selvittäminen vaikeutuu asiakkaan antamien virheellisten tai puutteellisten vian syntyä kuvaavien selvitysten vuoksi. Takuukorjaus ei pidennä tuotteen alkuperäistä takuuaikaa. Takuu koskee vain tuotteessa ostohetkellä olleita komponentteja ja osia. Takuu ei koske tuotteesta irrotettua osaa tai komponenttia. Tuotteesta irrotetun osan tai komponentin takuu lakkaa irrotushetkellä. Takuunalaisten tuotteiden avaaminen tai muuttaminen muualla, kuin valmistajan tai maahantuojan huollossa aiheuttaa takuun välittömän raukeamisen, ellei kirjallisesti ole muuta sovittu Discoland Oy:n kanssa. Takuu rajoittuu pelkästään tuotteessa takuuaikana havaittujen virheiden korjaamiseen, eikä se näin ollen kata minkäänlaisia asiakkaalle mahdollisesti koituvia välillisiä tai epäsuoria vahinkoja. Takuu ei kata häiriöitä, jotka johtuvat yhteensopimattomuudesta eri komponenttien, osien tai ohjelmistotoimittajien tuotteista. Takuu ei myöskään koske ohjelmistoja, eikä Discoland ole vastuussa tuotteeseen asennetuista ohjelmistoista. Takuu ei kata ohjelmistotukea, tuotteiden konfigurointeja tai muita vastaavia toimenpiteitä. Takuu ei myöskään kata lisätuotteiden tai muiden ohjelmien asentamisesta aiheutuvia käyttöjärjestelmän ongelmia eli ohjelmistovikoja.

13. YLIVOIMAINEN ESTE Discoland Oy:llä on oikeus toimitusajan pidentämiseen, toimituksen viivästymisen johtuessa ylivoimaisesta esteestä tai ostajasta tai tämän vastuulla olevasta syystä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tapahtumaa, joka on Discoland Oy:n vaikutuspiirin ulkopuolella, estäen tai tehden kohtuuttoman vaikeaksi toimittamisen määräajassa, esim. työselkkaus, tulipalo, sota, luonnonmullistus tai joku muu yhtä ennalta arvaamaton merkittävä epätavallinen syy.

14. ASIAKASPALAUTE JA REKLAMAATIOT

14.1. Asiakaspalautteita ei käsitellä reklamaatioina.

14.2. Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Palautuksen yhteydessä, reklamoidessaan tavaran tai toimituksen virheestä on asiakas velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostopaikasta ja –ajankohdasta. Discoland Oy pidättää oikeuden periä kuitin etsinnän aiheuttamat kustannukset ostajalta. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa joko sähköpostilla osoitteeseen: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai kirjeenä alla olevaan osoitteeseen. Discoland Oy/Reklamaatiot Linnavuorentie 28 FI-00950 Helsinki FINLAND Myymälähenkilöstö ei käsittele reklamaatioita. Reklamaatiohenkilöstö toimii suoraan johtoryhmän alaisuudessa.

15. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN JA OIKEUSTOIMIPAIKKA. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttaja-asiakkaan asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen. Jos riita päätyy kuluttaja-asiakkaan kanssa tuomioistuimeen, se käsitellään hänen kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Jos riita päätyy yritysasiakkaan kanssa tuomioistuimeen, se käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Jollei asiakkaalla ole asuin- tai toimipaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. TE0604201

       Tuotteiden käyttö

Ostajan on hänelle tavaraa luovutettaessa todettava, onko toimitus tilauksen mukainen ja huolellisesti silmämääräisesti tarkastettava, että se on ulkoisesti vahingoittumaton. Ennen tavaran käyttämistä, kiinnittämistä tai asentamista ostajan on vielä suoritettava tavaran asianmukainen tarkastus. Virheistä on välittömästi ilmoitettava meille kirjallisesti tai sähköpostilla.

Ostaja vastaa yksin siitä, että ostaja käyttää tuotetta oikein. Ostajan yksinomaisella vastuulla on käyttää tuotetta oikein voimassa olevan oikeuden mukaan (esimerkiksi kameravalvontalaitteet). Kehotamme ostajaa selvittämään sen, miten tuotetta voi käyttää voimassa olevan oikeuden mukaan oikein. Emme ole osittainkaan vastuussa siitä, miten asiakkaamme käyttävät tuotteitamme, emmekä käytöstä mahdollisesti aiheutuvista suorista tai välillisistä vahingoista.
    
Pyydämme ystävällisesti huomioimaan, että myyntisopimuksemme mukaan vastuumme suorista ja välillisistä vastuista on rajoitettu.
        
Lisätietoja esimerkiksi kameravalvontalaitteiden oikeasta asennuksesta ja käytöstä on saatavissa muun muassa yksityisyyden suojasta työelämässä annetusta laista (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040759) ja rikoslaista (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001).