Rekisterinpitäjä:
DIscoland Oy
Linnavurentie 28
00950 Helsinki
Puh. (09) 342 4220
Fax. (09) 342 42266

Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Juha Salko
Linnavurentie 28
00950 Helsinki
Puh. (09) 342 4220
Fax. (09) 342 42266
Sähköpostitse saat yhteyden yhteystietojen kautta.
 
 

Rekisterin nimi:
Discoland Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Discoland Oy:n toimesta asiakassuhteen hoitamista,  sekä asiakasyhteydenottoja varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palveluiden kehittämistarkoituksiin sekä, mikäli rekisteröity henkilö ei ole tätä kieltänyt, suoramarkkinointiin.

Rekisteröitävät henkilöt ja niihin liittyvät tiedot:
Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkailta itseltään kerättävät tiedot. Tietoja kerätään asiakkailta rekisteröitymisen yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä rekisterinpitäjän internet-sivustojen välityksellä ja sähköisessä tai ei-sähköisessä muodossa olevilla lomakkeilla.
 
Rekisteröitäviä tietoja ovat:
Etunimi
Sukunimi 
Syntymäaika
E-mail
Yritys tai yhteisö
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelin
Fax
Salasana
Mahdolliset asiakkaan ilmoittamat suoramarkkinointikiellot

Tietojen luovuttaminen:
Discoland Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille. 

Rekisterin suojauksen periaatteet:
ATK-pohjainen järjestelmä on suojattu palomuuri- ja salasanasuojauksin.
Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.
 
 
 
 
Rekisterin nimi:
Discoland Oy:n videovalvonta

Rekisterin tarkoitus:
Videovalvontajärjestelmä, joka myös tallentaa videokuvaa. Tallennettua materiaalia käsitellään ja käytetään Discoland Oy:n toimesta turvallisuus-, omaisuuden suojan-, sekä prosessin valvonnan ja kehittämisen tarpeisiin.  

Rekisteröitävät henkilöt ja niihin liittyvät tiedot:
Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä on kiinteistöön asennettu videovalvontajärjestelmä. Tallennetta säilytetään myöhempää käyttöä varten n.1kk ja tallenteita saa käsitellä vain henkilöt joille vastuu asianmukaisesta käytöstä on annettu ja se työnkuvaan selvästi kuuluu. Tallenteita käytetään ainoastaan ennalta määritettyihin tarkoituksiin ja näissä tapauksissa voidaan kyseistä osaa tallenteesta säilyttää niin kauan kuin katsotaan tarpeelliseksi.
.
Rekisteröitäviä tietoja ovat:
Kiinteistöön asennetun videovalvontajärjestelmän kameroiden kuvatallenteita myymälästä, toimistosta, varastosta, kulkuväyliltä sekä parkkipaikalta, tai välittömästä läheidyydestä jos tarpeelliseksi katsotaan tai tarkoituksen toteutuminen edellyttää.
 
Tietojen luovuttaminen:
Discoland Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille, ilman viranomaisen pyyntöä tai oikeuden päätöstä.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
ATK-pohjainen järjestelmä on suojattu palomuuri- ja salasanasuojauksin.
Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.